Een aanvraag doen

Stichting Fonds 1819 vergadert in principe iedere laatste maandag van de maand.

Werkwijze 1:
Een schriftelijke aanvraag indienen met bijbehorende stukken. Ondertekend door de 2 bevoegde personen, die in de aanvraag worden genoemd. Gebruik dit aanvraagformulier.
Toezenden naar: Stichting Fonds 1819, Postbus 140, 7240 AC Lochem.

Werkwijze 2:
Een aanvraag indienen via deze website, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
1. Vul onderstaande vragen in en voeg de gevraagde documenten bij als attachment (of per post toezenden).
2. Stuur een bevestigingsformulier per post, ondertekend door de 2 personen die in de aanvraag worden genoemd.

Zodra u een aanvraag heeft verzonden via deze website ontvangt u een e-mail met een integraal overzicht van uw aanvraag.

Aanvraagformulier

  • Sleep bestanden hierheen of