Een aanvraag doen

LET OP: wij zijn van maandag 13 augustus t/m maandag 3 september a.s. gesloten vanwege vakantie. Uw aanvragen worden na die datum in behandeling genomen. De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op maandag 10 september a.s..

—————————————————————————————————-

Stichting Fonds 1819 vergadert in principe iedere laatste maandag van de maand.

Werkwijze 1:
Een schriftelijke aanvraag indienen met bijbehorende stukken. Ondertekend door de 2 bevoegde personen, die in de aanvraag worden genoemd. Gebruik dit aanvraagformulier.
Toezenden naar: Stichting Fonds 1819, Postbus 140, 7240 AC Lochem.

Werkwijze 2:
Een aanvraag indienen via deze website, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
1. Vul onderstaande vragen in en voeg de gevraagde documenten bij als attachment (of per post toezenden).
2. Stuur een bevestigingsformulier per post, ondertekend door de 2 personen die in de aanvraag worden genoemd.

Zodra u een aanvraag heeft verzonden via deze website ontvangt u een e-mail met een integraal overzicht van uw aanvraag.

N.B.: Alle gegevens die u hier of op het bevestigingsformulier invult en de bijlagen die u naar ons toestuurt zijn alleen bestemd voor het afhandelen van uw aanvraag.

Aanvraagformulier

  • Sleep bestanden hierheen of