Fonds 1819

Na opnieuw een jaar waarin wij hebben kunnen bijdragen aan tal van mooie, leuke en inspirerende projecten gaan wij toewerken naar de laatste feestelijke weken van het jaar.

Wij zijn van maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 niet bereikbaar. Uw aanvragen per post of per mail worden weer behandeld op maandag 7 januari 2019. De eerstvolgende bestuursvergadering is op 4 februari 2019.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Stichting Fonds 1819 heeft als doel vrijwillige financiële ondersteuning in het werkgebied van voormalige spaarbanken in de plaatsen Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.

Beleidsplan – Staat van baten en lasten
Maatschappelijke oriëntatie, beleid en visie zijn beschreven in ons beleidsplan.
Een overzicht van kosten en baten van de Stichting zijn vastgelegd in de Staat van baten en lasten.

Ontstaan
Uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo (1860), Goor (1830) en Lochem met een nevenvestiging in Ruurlo (1819) is in de jaren 1988 en 1992 de zelfstandige Spaarbank Achterhoek-Twente ontstaan, welke op 1 januari 1995 is gefuseerd met de SNS bank Nederland, het eindstation van veel Bondsspaarbanken en Nutsspaarbanken.

Een substantieel deel van de opgebouwde reserves van de Spaarbank Achterhoek-Twente werd gestort in een op te richten fonds voor goede doelen. Op 12 mei 1995 werd de Stichting SNS Fonds Achterhoek-Twente opgericht, thans de Stichting Fonds 1819. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door oud-bestuursleden en de directie van de voormalige Stichting Spaarbank Achterhoek-Twente. Het werkgebied van het Fonds omvat de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.

Doelstelling
Stichting Fonds 1819 stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.